210 Câu hỏi đáp phổ biến pháp luật cho người dân ở cơ sở.

210 Câu hỏi đáp phổ biến pháp luật cho người dân ở cơ sở.

210 Câu hỏi đáp phổ biến pháp luật cho người dân ở cơ sở
166 câu hỏi đáp về phòng, chống tham nhũng

166 câu hỏi đáp về phòng, chống tham nhũng

166 câu hỏi đáp về phòng, chống tham nhũng
31 tình huống, hỏi đáp pháp luật mới và 05 tiểu phẩm pháp luật

31 tình huống, hỏi đáp pháp luật mới và 05 tiểu phẩm pháp luật

31 tình huống, hỏi đáp pháp luật mới và 05 tiểu phẩm pháp luật
“Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” tải bản 2018

“Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” tải bản 2018

Với mục đích giúp cơ quan, đơn vị, công chức theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiểu thêm về các quy định của pháp luật và có một số kỹ năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn kết với xây dựng...
0262.3952.120

0262.3952.120