Mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:
Đối tượng được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đối tượng được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX đã thông qua Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quy định về người lao động thuộc các đối tượng chính sách khác được phép vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hành Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp...
Nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...
Thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Quốc hội quyết nghị tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021
0262.3952.120

0262.3952.120