Hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/6/2023, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh. Theo Nghị quyết, các đối tượng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đang thường trú tại tỉnh Đắk Lắk và...
Chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

Chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

Ngày 02/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 955/STTTT-TTBCXB đề nghị phối hợp tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”.
Quy định mới về tinh giản biên chế

Quy định mới về tinh giản biên chế

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Theo đó, Nghị định quy định những đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế gồm:
Cảnh báo nguy cơ mua bán người sang Lào và phối hợp trong công tác bảo hộ công dân của tỉnh ở nước ngoài

Cảnh báo nguy cơ mua bán người sang Lào và phối hợp trong công tác bảo hộ công dân của tỉnh ở nước ngoài

Theo báo cáo của các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, một số công dân Việt Nam đã được cơ quan chức năng Lào giải cứu và xác định là nạn nhân bị mua bán. Hầu hết các trường hợp này đều bị lừa đảo làm việc trong các sòng bạc, bị ép làm việc quá giờ; bỏ trốn thì bị đánh đập; muốn nghỉ việc và rời khỏi...
Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật

Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật

Ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Danh mục văn bản QPPL của UBND tỉnh quy định chi tiết Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều (sau đây gọi là Luật).
Ép vợ phá thai vì lựa chọn giới tính thai nhi bị phạt đến 12 triệu đồng

Ép vợ phá thai vì lựa chọn giới tính thai nhi bị phạt đến 12 triệu đồng

Nội dung này được quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020
TỪ NGÀY 01/11/2020, ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

TỪ NGÀY 01/11/2020, ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Đó là nội dung của Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định và công...
Quy định mới về việc ban hành thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của chính quyền địa phương

Quy định mới về việc ban hành thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của chính quyền địa phương

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL (sau đây gọi là Luật năm 2020) có một số quy định mới trong xây dựng, ban hành quy định về thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của chính quyền địa phương đó là:
0262.3952.120

0262.3952.120