Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện nêu trên, ngày 20/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành Công văn số 737/STNMT-TNN đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và...
Các quy tắc cần tuân thủ khi tham gia lễ hội

Các quy tắc cần tuân thủ khi tham gia lễ hội

Thời điểm hiện nay, tỉnh Đắk Lắk nói chung và một số địa phương trên địa bàn tỉnh nói riêng đang chuẩn bị diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 và nhiều lễ hội truyền thống khác, người dân bản địa và du khách rất nô nức chờ đợi tham dự các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Mặc dù vậy, người dân...
Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn liền với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược...
0262.3952.120

0262.3952.120