Cập nhật lúc: 05/02/2021

Anh B có một cơ sở kinh doanh sửa chữa và rửa ô tô, xe máy. Vậy theo quy định của pháp luật, cơ sở kinh doanh của anh B có phải chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hay không?

Anh B có một cơ sở kinh doanh sửa chữa và rửa ô tô, xe máy. Vậy theo quy định của pháp luật, cơ sở kinh doanh của anh B có phải chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hay không?

Trả lời:

      Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 2 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh của anh B thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Cụ thể “3. Nước thải sinh hoạt là nước thải từ hoạt động của: …c) Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy”. Do đó, cơ sở kinh doanh của anh B không thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120