Cập nhật lúc: 04/07/2022

Hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa những kiến thức thiết thực trong tổ chức và hoạt động, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành; thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển về số lượng và chất lượng; góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh nên ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về việc hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, có 02 hình thức hỗ trợ đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh gồm 04 khoá đào tạo. Nội dung đào tạo gồm các kiến thức, kỹ năng cần thiết khi thành lập doanh nghiệp; những vấn đề liên quan đến kế toán, thuế; những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính và chính quyền; nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp; tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp. Đối tượng tham gia là chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa; các hộ kinh doanh, hợp tác xã có nhu cầu chuyển đổi lên loại hình doanh nghiệp; các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về quản trị doanh nghiệp gồm 04 khoá đào tạo. Nội dung đào tạo là quản trị dự án đầu tư; quản trị kinh doanh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0; kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối tượng tham gia là chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Nguồn kính phí và vốn do tỉnh và Trung ương hỗ trợ, thời gian tổ chức dự kiến trong III-IV năm 2022./.

                                                                                         Trần Thanh

In Gửi Email

Các tin khác

  • Chưa có bài đăng
0262.3952.120

0262.3952.120