Hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa những kiến thức thiết thực trong tổ chức và hoạt động, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành; thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển về số lượng và chất lượng; góp phần đẩy mạnh...
0262.3952.120

0262.3952.120