Cập nhật lúc: 03/02/2021

Đối tượng được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX đã thông qua Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quy định về người lao động thuộc các đối tượng chính sách khác được phép vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hành Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau:

Về đối tượng:

- Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an; thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội về lại địa phương chưa quá 12 tháng.

- Sinh viên, học sinh, học viên tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

- Người lao động có mức sống trung bình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

- Người lao động thuộc hộ khó khăn về kinh tế do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Về điều kiện  vay vốn: Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được doanh nghiệp, đơn vị có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyển chọn và cư trú hợp pháp tại tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021./.

Trọng Đức

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120