Xây dựng các tour du lịch phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Xây dựng các tour du lịch phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Nhằm phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm, 12 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng 42 tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 (từ ngày 10/3 - 14/3/2023).
Mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:
Đối tượng được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đối tượng được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX đã thông qua Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quy định về người lao động thuộc các đối tượng chính sách khác được phép vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hành Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp...
Nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...
0262.3952.120

0262.3952.120