Thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 14/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-STTTT về việc thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Theo đó, có 02 đơn vị cấp xã được chọn làm thí điểm mô hình chuyển đổi số, gồm xã Hòa Phú của thành phố Buôn Ma Thuột và xã Phú...
UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

UBND tỉnh đã phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 14/6/2022. Theo kết quả công bố, Sở Tư pháp đạt 89,41/100 điểm, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các sở, ban, ngành của tỉnh về chỉ số cải cách...
0262.3952.120

0262.3952.120