Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thỉ về tiếp tục  triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thỉ về tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

Tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận, một quyền nền tảng và quan trọng để bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của công dân. Đánh giá của Ủy ban nhân tỉnh cho thấy, thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016...
Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2023, hoàn thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án...
Thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 14/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-STTTT về việc thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Theo đó, có 02 đơn vị cấp xã được chọn làm thí điểm mô hình chuyển đổi số, gồm xã Hòa Phú của thành phố Buôn Ma Thuột và xã Phú...
Hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa những kiến thức thiết thực trong tổ chức và hoạt động, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành; thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển về số lượng và chất lượng; góp phần đẩy mạnh...
Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%

Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của...
UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

UBND tỉnh đã phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 14/6/2022. Theo kết quả công bố, Sở Tư pháp đạt 89,41/100 điểm, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các sở, ban, ngành của tỉnh về chỉ số cải cách...
0262.3952.120

0262.3952.120