Cập nhật lúc: 03/02/2021

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhưng một hoặc các bên có liên quan không tự nguyện chấp hành, cụ thể như sau:

Về nguyên tắc cưỡng chế:

- Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật; thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính;

- Không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, trong thời gian 15 ngày trước và sau tết nguyên đán, các ngày truyền thống đối với các đối tượng chính sách nếu họ là người bị cưỡng chế và các trường hợp đặc biệt khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong tục, tập quán tại địa phương.

Về điều kiện cưỡng chế:

- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không chấp hành quyết định và đã được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất tranh chấp đã vận động, thuyết phục mà không chấp hành;

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành, đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất tranh chấp;

- Người bị cưỡng chế đã nhận được Quyết định cưỡng chế, trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản và có xác nhận của trưởng thôn, buôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố.

Về trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế được thực hiện theo các bước như: Xác minh điều kiện bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế; ban hành Quyết định cưỡng chế, quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế; gửi, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế; xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành cưỡng chế; vận động, thuyết phục, đối thoại và thông báo cưỡng chế; tổ chức thực hiện cưỡng chế; xử lý tài sản sau khi thực hiện quyết định cưỡng chế …

Chi tiết văn bản xem tại vbpl.vn/daklak.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020./.

Trọng Đức

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120