Cập nhật lúc: 11/05/2023

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2023

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2023 (sau đây gọi là Hội đồng), chiều ngày 10/5/2023, Hội đồng đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để đánh giá tình hình hoạt động các tháng đầu năm 2023; trao đổi, thảo luận và thông qua một số nhiệm vụ, công việc của Hội đồng trong thời gian tới.

Phiên họp do đồng chí Võ Văn Cảnh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng và đồng chí Phan Thị Hồng Thắng, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đồng chủ trì cùng với sự tham dự của các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Tổ thư ký của Hội đồng. 

ket thuc phien hop

Đồng chí Võ Văn Cảnh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Phiên họp

Tại phiên họp, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất đánh giá, thời gian qua, Hội đồng và các cơ quan, đơn vị thành viên đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ được giao, nhất là tham mưu thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; xác định trọng tâm nhiệm vụ triển khai công tác PBGDPL của tỉnh, của ngành và địa phương như: ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Công văn số 2061/UBND-NC ngày 16/3/2023; chỉ đạo triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được quốc hội khóa XV thông qua và Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027; các sở, ngành thành viên của Hội đồng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành và chủ động triển khai các Đề án, các hoạt động PBGDPL theo thẩm quyền v.v… Hội đồng cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong cả năm 2023 như: đôn đốc, định hướng việc tổ chức thực hiện các Đề án và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao;  tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng với các thành viên Hội đồng để kịp thời phát hiện, tham mưu các giải pháp cho Hội đồng trong chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tư vấn, tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 29/12/2022 về PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2023; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trong tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động PBGDPL; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cập nhật thông tin trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh theo Quy chế v.v….

vks gop y

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoà - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, uỷ viên Hội đồng góp ý trong Phiên họp

Ngoài ra, Hội đồng đã thảo luận và thông qua các kế hoạch thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của Hội đồng; đồng thời tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi năm 2023” của UBND tỉnh.

hinh dai dien phien hop

Đồng chí Phan Thị Hồng Thắng, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trao đổi ý kiến với các thành viên Hội đồng

Kết luận phiên họp, đồng chí Võ Văn Cảnh đề nghị các thành viên Hội đồng đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ theo Quy chế và tập trung phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thành các nhiệm vụ PBGDPL, hoà giải ở cơ sở theo các kế hoạch của UBND tỉnh, của Hội đồng, bảo đảm thời gian và nội dung yêu cầu; chỉ đạo, thực hiện hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL. Sở Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng và các cơ quan, địa phương triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần bảo đảm sự kết nối, chia sẻ; kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL của địa phương./.

Phòng PBGDPL - Sở Tư pháp

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120